Ще бъде 33:33 ч.

Все някъде, казват, е 5 часа следобед, и е подходящо време за един аперитив.

А другаде, казвам аз, е 33:33 ч. и е подходящо време за всичко: