Отвори вратата на лятото

Да влезе с горещите с нощи, с натежалите дни, със студените кайсии следобед, с пясъка между пръстите, с безкрайното синьо.

Отвори вратата на лятото и го остави да попие във всеки миг, във всяко вдишване и всеки поглед.

Лятото е любов, мълчаливо щастие и морски отблясъци.

Честито лято!