Ще има съботи, в които ще съм повече минало

Имаше съботи, в които спях непробудно

Имаше съботи, в които единствено думите ми правеха компания

Имаше съботи, в които лятото залепваше по раменете ми и заедно обикаляхме София

Имаше съботи, които се сливаха с неделите, с понеделниците и с грижите

Има съботи, в които тишината е непостижима мечта

Има съботи, в които пътешествията ме вдигат рано

Има съботи, в които готварската престилка е моята корона

Ще има съботи, в които ще посрещаме изгрева заедно

Ще има съботи, в които ще си спомням за днес

Ще има съботи, в които вече ще съм повече минало

Но винаги ще има събота :)